Why You Should Give Up Sex and Devote Your Life to Monster

2028
Why You Should Give Up Sex And Devote Your Life To Monster
Why You Should Give Up Sex And Devote Your Life To Monster 4
Why You Should Give Up Sex And Devote Your Life To Monster 5
Why You Should Give Up Sex And Devote Your Life To Monster 3
Why You Should Give Up Sex And Devote Your Life To Monster 2
Skulpturen är en av flera som tillkommit i närkontakt med bark. Lera som tryckts mot detaljer på olika trädstammar har utgjort starten till ett intuitivt formande. 
Verken visades tillsammans på utställningen “I samlag med skogen” på Konsthantverkarna i Stockholm hösten 2023. 
Stengods, svart glasyr
Karin Auran Frankenstein
menu