Sorl och porl

2023
Img 1537 3
Trappac Redigerad
Trappa C Redigerad
Img 1698
Img 1581
Img 1567 2
Img 1552 2
Img 1542
Img 1540 4
I samarbete med Moa Lönn 
Sorl och porl hämtar sin motivvärld från vattnet som symbol för liv och det som förenar hela världen och jordklotet med barnen i Brunnsbo. Vattnet som är livsviktigt för alla arters överlevnad. Vattnet som reser över land och tid. Motivet knyter även an till namnet på platsen Brunnsbo, och brunnen som en mötesplats, kunskapskälla och symbol för att samla önskningar och förhoppningar.
En fullmåne som samtidigt antar formen av en brunn. I brunnsvattnet glittrar mynt i guld och silver, som barnen format i lera och ristat in sina önskningar i form av symboler eller ord. 
I trapphus A fortsätter gestaltningen och här strömmar vattnet ner i en önskefors. Forsen bär på berättelsen om att bäckar, åar sjöar och hav är sammanlänkade och genom vattnet är vi förenade oavsett var vi befinner oss i världen. I forsen flödar stenar i marmorerad stengodslera likt slipade och oslipade ädelstenar. I stenarna finns även här elevernas önskningar i form av tecken, symboler och bilder. Verket som skapades tillsammans med barnen på skolan tar plats i den monumentala väggbilden och strömmar vidare ut i världen. Landskapet i form av det antracitfärgade berg och som löper längs båda trapporna knyter an till det verkliga landskapets berg som skolan har inpå knuten. 
Göteborgs Stad Stadsfastighetsförvaltningen, 1%-regeln
Produktion i samarbete med Tomas Auran 
Karin Auran Frankenstein
menu