Jordplätt

2022
C0ff2131 64ac 4543 84db A83989626425
Jordplätt Vi
Jordplätt Hela
Jordplätt 1
308c22cb 7d3f 4e02 B0f1 Be7f1b5a28fc 1 105 C
I samarbete med Tomas Auran 
Under skissandet tittade vi på gamla flygfoton över Dalby och annan dokumentation av slätter och åkerlandskap. Under processen gled skissen som till en början var ett abstrakt geometriskt collage mer och mer mot formen av ett slags fantasilandskap. Må hända en drömmens bild av ett landskap med fragment från 2000-talets google maps såväl som referenser till ett förkapitalistiskt landskap med självhushållande bygemenskaper och brukande torpare. En gestaltning som precis som våra faktiska landskap av idag kan ge oss ledtrådar och lyfta frågor om om gången tid, maktstrukturer, produktion, armod och ägande. 
Verket är en beställning av ägarna till Dalby Gästis och hänger i en samlingslokal som går under namnet Gamla Tingshuset. Ett semioffentligt rum.
Vi kallar materialet marmorull - fårull och stärkelse infärgat med växtfärger, (Krapp, Björk Kochenill, Sandsopp och Indigo). Ullen i verket är en restprodukt från Tranås skinnberedning. När skinnen garvats och tvättats kardas fällarna. I kardningsprocessen lossnar varje vecka kubikmeter av ren ull som vanligtvis går till förbränning. 
Mått: 280cm i diameter
Karin Auran Frankenstein
menu